Koncert Slavnosti svobody 2014

15. 05. 2014

17:00

Výstavní síň Masné krámy, Plzeň

pořádají: THE INTERNATIONAL SCHOOL OF MUSIC IN PILSEN a ZÁKLADNÍ ŠKOLA MARTINA LUTHERA ve spolupráci se základními uměleckými školami z Plzně a ze Třemošné

 

Ze ZUŠ Třemošná na koncertě vystoupili Veronika Klailová a Sorry kvartet (pí uč. Markéty Kapustové) s klavírním doprovodem p. uč. Eduarda Spáčila.