Koncert orchestru TREMOLO na Lochotíně

23. 09. 2021

od 17 hodin

u bazénu na Lochotíně

 

Vystoupení orchestru Tremolo v parku u bazénu v Plzni na Lochotíně.