Jarní jarmark

01. 04. 2023

od 14,30 hodin

u kapličky, Exodus Třemošná

 

Jarního jarmarku u Exodu se zúčastní i žáci ZUŠ Třemošná, vystoupí sbor Kvíčaly, Zatrub!Band, KLASTR a další soubory.