Harmonogram třídních přehrávek 2. pololetí šk. r. 2011/12

30. 06. 2012

 

Třídní přehrávky 2011/12 - 2. pololetí
vyučující den čas místo
J. Kodajek 15.5.2012 18:00 Exodus
J. Svoboda 15.5.2012 18:00 Exodus
J. Nováková* 16.5.2015 17:30 sál ZUŠ
M. Vaňková 21.5.2012 18:00 ZŠ Zruč
E. Spáčil 22.5.2012 17:00 sál ZUŠ
R. Pospíšilová 23.5.2012 17:00 sál ZUŠ
Z. Jarošová 23.5.2012 18:00 Exodus
E. Spáčil 24.5.2012 17:00 ZŠ Zruč
V. Müllerová 25.5.2012 18:00 Exodus
J. Hermanová 28.5.2012 18:00 sál ZUŠ
H. Šandová 5.6.2012 18:00 Exodus
M. Brejcha 7.6.2012 17:00 sál ZUŠ
D. Bárta 7.6.2012 18:00 sál ZUŠ
E. Vimrová 8.6.2012 16:30 sál ZUŠ
J. Loudová 13.6.2012 16:30 sál ZUŠ
M. Švimberský 20.6.2012 17:30 Exodus
J. Svoboda 20.6.2012 17:30 Exodus
V. Hajšmanová 21.6.2012 18:30 Exodus
K. Ronovská 27.6.2012 18:00 Exodus
       
* zastupuje H. Papežová