Harmonogram třídních přehrávek 1. pololetí šk. r. 2011/12

31. 01. 2012
vyučující den čas místo
E. Vimrová 9.12.2011 16,30 sálek
M. Vaňková 12.12.2011 18,00 Zruč
V. Müllerová 16.12.2011 17,30 sálek
H. Šandová 16.12.2011 16,30 Exodus
M. Hoisz 19.12.2011 17,30 Zruč
J. Nováková 20.12.2011 17,00 Exodus
J. Loudová 21.12.2011 16,30 sálek
Z. Jarošová 13.1.2012 18,00 sálek
M. Švimberský 16.1.2012 17,00 sálek
E. Spáčil - KLAVÍRY 17.1.2012 17,30 sálek
V. Hajšmanová 18.1.2012 18,00 Exodus
K. Ronovská 18.1.2012 18,00 Exodus
E. Spáčil - KEYBOARDY19.1.201217,00Zruč - 6.B
M. Brejcha 19.1.2012 17,00 sálek
D. Bárta 20.1.2012 16,30 Exodus
J. Hermanová 23.1.2012 18,00 sálek
J. Kodajek 24.1.201217,30Exodus
J. Svoboda 24.1.2012 17,30 Exodus
R. Pospíšilová 25.1.201217,00sálek