druhý únorový Koncert talentů

19. 02. 2013

18:00

Exodus

 

Na koncertě vystoupí žákyně a žáci dechů ze tříd pí učitelky Hajšmanové, pí učitelky Kapustové a p. učitele Bárty a klavíru a keyboardu ze třídy p. učitele Spáčila.

 

FOTO Z AKCE