Dětská porta - republikové kolo

09. 06. 2017

Ostrava

 

Republikového kola Dětské porty se zúčastnila Karolína Kolbeková pod vedením Jany Loudové.