Březovský lístek 2015

24. 10. 2015

Březová u Sokolova

Soutěže se zúčastnili žáci z kytarového odd. p. uč. Loudové.