Březovský lístek

16. 03. 2013

Březová u Sokolova

 

soutěže ve hře na kytaru se zúčastnili dva žáci ze třídy pí uč. Jany Loudové:

Tereza Čechová a Pavel Pelikán, který získal 4. místo + zvláštní ocenění poroty,
oba vybojovali postup do soutěže Ostrovská veverka, která proběhne na podzim 2013  

 

GRATULUJEME!