Bigbandová dílna Milana Svobody

28. 10. 2011

a 29. 10. 2011

...se někteří členové orchestru TREMOLO zúčastnili bigbandové dílny Milana Svobody a stali se tak součástí Workshop Big Bandu. První den probíhaly tzv. dělené zkoušky - po sekcích (rytmika pod vedením Ivana Audese, saxofony vedl Milan Krajíc a s žestěmi pracoval Milan Svoboda), druhý den se již sehrával celý orchestr pod vedením autora všech studovaných skladeb Milana Svobody. Během dne proběhl také seminář na téma harmonie a improvizace. Vše večer zakončil společný Junior Jazzguitar Big Bandu (paralelně probíhající kytarová dílna) a Workshop Big Bandu v plzeňském Domě hudby.

Celá akce je součástí festivalu Jazz bez hranic.